Corporaties werpen onnodige horde op bij huurverlaging

Corporaties werpen onnodige horde op bij huurverlaging

Bron: Woonbond

17 juni 2021

Zes van de tien grootste corporaties eisen een uittreksel uit de basisregistratie aan huurders die een aanvraag doen voor eenmalige huurverlaging. Maar de wettelijke verplichting om een uittreksel te kopen is er helemaal niet. 

De wetgever heeft er juist voor gekozen om géén uittreksel verplicht te stellen, omdat dit huurders geld en moeite kost. Als je in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging, mag de verhuurder dus niet van je eisen dat je eerst een uittreksel koopt. Volgens de wet volstaat het als je een zelf opgestelde verklaring over het aantal bewoners in je huishouden opstuurt.

Extra horde

Maar Ymere, Rochdale, Vestia, Eigen haard, De Alliantie en Portaal melden op hun website allemaal dat huurders toch een uittreksel mee moeten sturen met hun aanvraag. Andere grote corporaties houden zich wél aan de bedoeling van de wet: een simpele procedure. Havensteder biedt bijvoorbeeld een voorbeeldverklaring die je als huurder zelf kunt invullen. En verwijst naar de voorbeeldbrief van de Woonbond om de huurverlaging aan te vragen.

Weigeren vanwege ontbreken uittreksel mag niet

Weigert je corporatie om je aanvraag voor huurverlaging in behandeling te nemen omdat je geen uittreksel van de gemeente meestuurt? Wijs je verhuurder erop dat dat niet mag. Heb je hier als Woonbondlid vragen over? Neem contact op met onze Huurderslijn voor advies.

Deel dit bericht