Huishoudens met blokverwarming krijgen 800 euro steun in eerste helft van 2023

Huishoudens met blokverwarming krijgen 800 euro steun in eerste helft van 2023

bron: NU.NL

18 januari 2023

De steunregeling voor huishoudens met een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit krijgt langzaam vorm. Het kabinet heeft de contouren van de tegemoetkoming woensdag bekendgemaakt. Zo kunnen verhuurders er rekening mee houden als ze de energievoorschotten voor hun huurders bepalen.

In de eerste helft van 2023 gaat het waarschijnlijk om 786,45 euro voor een zelfstandige woning met blokgas of blokwarmte. De bewoner van een woning met blokelektriciteit krijgt daar iets minder dan de helft van: 351,13 euro. Voor een huishouden met zowel blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld.

Bewoners van bijvoorbeeld een studentenkamer of woonzorginitiatief met blokgas of blokwarmte krijgen een vergoeding van rond de 329,28 euro. Voor mensen met blokelektriciteit zal dit waarschijnlijk uitkomen op 147,63 euro. Het kabinet werkt ook aan een extra vergoeding voor huishoudens die de 190 euro compensatie in november en december vorig jaar zijn misgelopen.

Volgens het kabinet sluit deze regeling zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond. Naar schatting heeft ongeveer 5,5 procent van de huishoudens een blokaansluiting.

Ook een tegemoetkoming in de tweede helft van 2023

In de tweede helft van 2023 zal de tegemoetkoming opnieuw berekend worden, zodat die kan meebewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen.

Aangezien het kabinet niet weet hoe hoog de energieprijzen op dat moment zijn, valt daar nog weinig over te zeggen. Maar om mensen met een blokaansluiting toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet besloten dat de tegemoetkoming niet verder daalt als de energieprijzen met meer dan 50 procent zijn gezakt.

Het kabinet werkt de tegemoetkoming nu verder uit. De regeling is naar verwachting midden februari afgerond. Daarna zal de regeling zo snel mogelijk van start gaan. Mensen zullen dan via hun woningcorporatie of vereniging van eigenaren een deel van hun energiekosten teruggestort krijgen.

Deel dit bericht