Woonbond vergelijkt woonplannen van partijen

Woonbond vergelijkt woonplannen van partijen

Bron: Woonbond

15 november 2023

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen legt de Woonbond het vergrootglas op de woonplannen in verkiezingsprogramma’s. Deze vergelijking laat het verschil tussen partijen zien in oplossingen voor de volkshuisvesting.

In de zomer heeft de Woonbond ideeën aangeleverd bij alle partijen. Deze gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid, woningkwaliteit, zeggenschap en leefbaarheid. In de verkiezingsprogramma’s zien we vooral veel aandacht voor beschikbaarheid en vervolgens betaalbaarheid. Voor de overige thema’s is naar verhouding weinig aandacht.

Nadruk op nieuwbouw, weinig concrete plannen

Wat opvalt is dat nieuwbouw door alle partijen veel genoemd wordt, maar onduidelijk blijft wat ze willen bouwen, voor wie en hoe. Op het gebied van betaalbaarheid valt op dat de regulering van de vrije sector vaak wordt benoemd, hier lijkt dan ook veel steun voor.

Om hoge huurverhogingen tegen te gaan, zoals te verwachten in 2024, ontbreken concrete plannen vaak. Geen partij benoemt de noodzaak tot het afschaffen van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging.

Geen stemadvies, wel inzicht in de verschillen

De publicatie is een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s met de inzet van de Woonbond. De bedoeling is dat kiezers meer inzicht krijgen in de verschillen. We geven geen stemadvies en noemen ook geen partij die het beste naar voren komt. Sommige partijen kiezen bewust voor een compacter programma en scoren daardoor in deze vergelijking minder punten.

Voor de vergelijking is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van definitieve verkiezingsprogramma’s. Partijen kunnen zich melden bij de Woonbond bij vragen of opmerkingen.

Deel dit bericht