Kamer stemt over beloftes huurbevriezing in kieswijzer

Kamer stemt over beloftes huurbevriezing in kieswijzer

Bron: Woonbond

4 februari 2021

Het Algemeen Dagblad publiceerde gisteren een kieswijzer waarin onder meer de VVD en D66 aangeven vóór het voor vier jaar bevriezen van de huren te zijn. Opmerkelijk, want dit is niet in lijn met de plannen uit hun verkiezingsprogramma’s.

Het afgelopen jaar lag minister Ollongren (D66) nog op ramkoers met de Eerste Kamer over huurbevriezing. De Eerste kamer riep meermaals op tot huurbevriezing, maar Ollongren ging hier niet in mee. Nu D66 en VVD in de stemwijzer aangeven het eens te zijn met de stelling dat huren niet moeten stijgen heeft SP-Kamerlid Sandra Beckerman een motie ingediend tot huurbevriezing. De Kamer zal hier volgende week dinsdag over stemmen. 

Huurstijgingen

In het verkiezingsprogramma spreekt D66 over een ‘beperkte huurstijging’. Dat is iets anders dan een huurbevriezing. Bovendien kunnen middeninkomens met een inkomen boven de inkomensgrens voor sociale huur als het aan D66 ligt op forse huurverhogingen rekenen. Ook de VVD zegt voor huurbevriezing te zijn. Maar onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen juist fors. In het verkiezingsprogramma heeft de VVD het wel over verlagen van de maximale huur bij woningcorporaties, voor huurders met een laag inkomen. Huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning moeten volgens de VVD in twee jaar hun woning uit. Tegelijkertijd wil de VVD de huurprijsbescherming bij particuliere verhuurders opheffen. Dat betekent dat mensen die van een belegger huren (waaronder veel lage inkomens!) fors hogere huurprijzen gaan betalen.

Opmerkelijk

Dat partijen een stelling als ‘de huren moeten vier jaar lang niet stijgen’ gebruiken om aan te tonen wat ze willen doen om de betaalbaarheid van huren te verbeteren is logisch. Dat partijen die zeggen het ‘eens’ te zijn met de stelling tegelijkertijd plannen hebben voor (forse) huurverhogingen is dus wel opmerkelijk.  

Betaalbare huren belangrijk verkiezingsthema

De Woonbond is samen met DeGoedeZaak de campagne wegmetdewooncrisis.nl(externe link) gestart, om er op aan te dringen dat een komend kabinet gaat zorgen voor betaalbare huurprijzen in de sociale en de vrije sector. Via deze actiepagina(externe link) kun je politieke partijen een mail sturen om te vragen om echte oplossingen voor de wooncrisis.’ 

Huren stegen onder kabinetten Rutte fors

Uit onderzoek van de Woonbond bleek eerder al dat de huren onder drie kabinetten Rutte met 35% zijn gestegen. Het NIBUD becijferde in 2019 dat zo’n 800.000 hurende huishoudens niet rond kunnen komen. Het is dus terecht dat betaalbare huurprijzen een belangrijk thema zijn deze verkiezingen. Marcel Trip van de Woonbond: ‘Uit de kieswijzer blijkt wel dat partijen inzien dat de hoge huurprijzen een groot issue zijn deze verkiezingen. Dat moet alleen nog wel omgezet worden in beleid’.

Deel dit bericht