Leidse corporatiebestuurders trekken aan de bel

Leidse corporatiebestuurders trekken aan de bel

Bron Unity.nu

9 maart 2022

LEIDEN – In de nacht van dinsdag op woensdag hebben de Leidse corporatiesbestuurders van de Sleutels, Ons Doel en Portaal aandacht gevraagd voor het tekort aan betaalbare huurwoningen in Leiden. Het was even afzien voor de corporatiebestuurders, want ze sliepen die nacht in een bouwkeet op de Beestenmarkt. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen zij de lokale politieke duidelijk maken dat er iets moet gebeuren om fijn en betaalbaar wonen in Leiden voor iedereen mogelijk te maken. Voor het slapen gaan gingen zij in gesprek met een aantal kandidaat raadsleden. Rondom het kampvuur werd gesproken over de wooncrisis in de stad, de opgave en uitdagingen waar de corporaties voor staan en hoe ze dit samen met de gemeente willen oppakken.

Ook in Leiden is de wooncrisis voelbaar. De wachtlijst voor een (sociale) huurwoning in Leiden bedraagt op dit moment 6,4 jaar. Tot 2030 moeten de corporaties 2.000 sociale huurwoningen bij bouwen om het tekort daarvan terug te dringen. De gemeente Leiden zet zich in voor die sociale huurwoningen, maar laat volgens de corporaties de bouw daarvan veel te veel (meer dan 50%) over aan projectontwikkelaars en beleggers. Vooral de mensen met de kleinste beurs en bijvoorbeeld ex-daklozen en statushouders komen volgens hen niet voor die woningen in aanmerking en die woningen mogen op termijn worden verkocht. Daarom komen de Leidse woningcorporaties in actie. Zij zouden graag zien dat de nieuwe gemeenteraad deze trend keert.

Leidse corporaties staan voor veel uitdagingen
Behalve betaalbare woningen helpen de corporaties ook mee om de wijken en buurten in de stad leefbaar te houden. Zij constateren dat huurders meer en meer in beslag worden genomen door toenemende armoede en problemen met hun geestelijke of lichamelijk gezondheid. En mensen hebben minder ruimte om zich in te zetten voor buren of de buurt. Leefbaarheid in wijken staat volgens de corporaties onder druk en er is meer instroom van kwetsbare mensen in de wijken. Zij vinden dat er meer werk gemaakt moet worden van gemengde wijken met voldoende ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben.

Gelijke woonkansen voor iedereen
De Leidse corporaties vragen de gemeente om als bondgenoten de wooncrisis in Leiden aan te blijven pakken, zodat ze voor iedereen in deze stad goed en betaalbaar wonen in een fijne wijk mogelijk kunnen maken. Daarom wilden de corporaties samen met de gemeente in gesprek over:
• een scherpere definitie van wat een echte sociale huurwoning is;
• snellere bouwprocessen om de benodigde 2.000 huurwoningen binnen tien jaar te bouwen;
• streven naar gemengde wijken creëren waar voor iedereen voldoende plek en ondersteuning is.

Deel dit bericht