Author - HBV Leiden

Huurders kunnen geen kant op

    Scheefwoners krijgen te maken met fikse huurverhogingen om de doorstroom naar de vrije sector huurwoningen te bevorderen. Maar ze kunnen nergens naar toe. Er is een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Hoe komt het dat er zoveel huurders in de kou worden gezet? Radar zoekt het uit en minister Blok reageert...

Opening van de grootste zonnecentrale in Leiden: “Nieuwe energie in de stad”

    Leiden, 9 oktober, Op dinsdag 20 oktober a.s. wordt de grootste zonnecentrale in Leiden feestelijk geopend. Het betreft de zonnepanelen die de afgelopen periode zijn geplaatst op het dak van het gebouw Nieuwe Energie. Tijdens de feestelijke receptie vieren we dit met diverse sprekers, een korte film, de onthulling van een mooi digitaal kunstwerk...

HBV Leiden start ledenwerving campagne.

. In de maand oktober start de HBV Leiden een ledenwerving campagne d.m.v radio commercials bij Unity NL. Op deze manier probeert de HBV Leiden op een andere manier dan gebruikelijk huurders van Portaal Leiden te bereiken dan gebruikelijk en zo haar leden aantal te vergroten. Luister hieronder naar de commercial. https://www.hbvleiden.nl/wp-content/uploads/2015/09/20150900-HBV-Leiden.mp3

Huurders Portaal wijzen huurakkoord af

        .   Huurders Portaal wijzen huurakkoord af   Onlangs hebben Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en de Woonbond, die de Nederlandse huurders vertegenwoordigt, een ‘sociaal huurakkoord’ gesloten. Hierin staan afspraken over de huurverhogingen in de komende jaren. De huurdersbelangenverenigingen van Portaal zijn geschrokken van de hoofdlijn van het akkoord: ook de komende jaren vinden huurverhogingen plaats, zelfs tot...

Groeiend verzet tegen hoge huren corporaties.

Verzet van HBV Leiden en andere Leidse huurdersorganisaties tegen voorgestelde Leidse prestatieafspraken vindt erkenning bij deel politiek. De HBV Leiden was tegen de voorgestelde prestatieafspraken vanwege de afname van het aantal sociale huurwoningen en de tegen geringe inspanning op het gebied van duurzaamheid. Lees hier het artikel van het Leidsch Dagblad van 10 juni 2015

HBV advies voor inflatievolgende huurverhoging niet gehonoreerd door Portaal

Ook dit jaar gaat Portaal de huren weer flink verhogen. En ook dit jaar gebruikt Portaal de inkomensafhankelijke huurverhoging weer maximaal. Volgens de geldende regelgeving is dit mogelijk. Maar waar de wetgever de maximale huurverhogingsmogelijkheden aangeeft is het Portaal die bepaald dat ze daar ook gebruik van maakt. Veel corporaties kiezen voor een inflatievolgende...

Portaal beperkt huurverhoging

Elk jaar stijgt de huur een beetje. Maar al die beetjes bij elkaar wordt voor mensen met een laag inkomen erg veel. Daarom voert Portaal de wettelijk toegestane huurverhoging dit jaar maar voor een deel door. Ieder jaar stelt de overheid de maximaal toegestane huurverhoging vast. Die huurverhoging is inkomensafhankelijk. Dus verdien je meer, dan...

Portaal in Leiden voorziet al haar woningen van brandmelders

  Afgelopen periode heeft Portaal nagenoeg al haar woningen in Leiden door stichting Visie-R laten voorzien van één of meerdere brandmelders. Dit hebben we gedaan om de brandveiligheid van de woningen te verhogen. Tevens hebben we, in samenwerking met de brandweer, de bewoners informatie gegeven over brandveiligheid en preventie. Portaal deed in het voorjaar van 2014...

OFFICIELE OPENING VAN HET LEIDSCH SINGELSPEL, WAT WEET JIJ VAN DEZE MOOIE STAD?

    Op vrijdag 27 maart a.s. om 16.30 uur opent wethouder Frank de Wit van gemeente Leiden, het Leidsch Singelspel. Het Leidsch Singelspel is een mobiel, levensgroot bordspel vergelijkbaar met ganzenbord, over de stad Leiden met als basis het toekomstige Singelpark. Het komt als eerste te liggen op het braakliggende terrein van het Lakenplein. Hier...

Portaal trotse winnaar MVO Award

Woningcorporatie Portaal is trots de MVO Award 2014 van de Nederlandse Waterschapsbank te hebben gewonnen. De prijs is aan Portaal toegekend voor zijn voortrekkersrol in het project Stroomversnelling. Dat is erop gericht om grote aantallen huurwoningen energieneutraal te maken. Met het uitreiken van de award wil de bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten...