Author - HBV Leiden

HBV advies voor inflatievolgende huurverhoging niet gehonoreerd door Portaal

Ook dit jaar gaat Portaal de huren weer flink verhogen. En ook dit jaar gebruikt Portaal de inkomensafhankelijke huurverhoging weer maximaal. Volgens de geldende regelgeving is dit mogelijk. Maar waar de wetgever de maximale huurverhogingsmogelijkheden aangeeft is het Portaal die bepaald dat ze daar ook gebruik van maakt. Veel corporaties kiezen voor een inflatievolgende...

Portaal beperkt huurverhoging

Elk jaar stijgt de huur een beetje. Maar al die beetjes bij elkaar wordt voor mensen met een laag inkomen erg veel. Daarom voert Portaal de wettelijk toegestane huurverhoging dit jaar maar voor een deel door. Ieder jaar stelt de overheid de maximaal toegestane huurverhoging vast. Die huurverhoging is inkomensafhankelijk. Dus verdien je meer, dan...

Portaal in Leiden voorziet al haar woningen van brandmelders

  Afgelopen periode heeft Portaal nagenoeg al haar woningen in Leiden door stichting Visie-R laten voorzien van één of meerdere brandmelders. Dit hebben we gedaan om de brandveiligheid van de woningen te verhogen. Tevens hebben we, in samenwerking met de brandweer, de bewoners informatie gegeven over brandveiligheid en preventie. Portaal deed in het voorjaar van 2014...

OFFICIELE OPENING VAN HET LEIDSCH SINGELSPEL, WAT WEET JIJ VAN DEZE MOOIE STAD?

    Op vrijdag 27 maart a.s. om 16.30 uur opent wethouder Frank de Wit van gemeente Leiden, het Leidsch Singelspel. Het Leidsch Singelspel is een mobiel, levensgroot bordspel vergelijkbaar met ganzenbord, over de stad Leiden met als basis het toekomstige Singelpark. Het komt als eerste te liggen op het braakliggende terrein van het Lakenplein. Hier...

Portaal trotse winnaar MVO Award

Woningcorporatie Portaal is trots de MVO Award 2014 van de Nederlandse Waterschapsbank te hebben gewonnen. De prijs is aan Portaal toegekend voor zijn voortrekkersrol in het project Stroomversnelling. Dat is erop gericht om grote aantallen huurwoningen energieneutraal te maken. Met het uitreiken van de award wil de bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten...

AANPASSING OPENINGSTIJDEN PORTAAL

  Leiden, 16 juli 2014 Met ingang van vrijdag 1 augustus heeft Portaal aangepaste openingstijden voor haar kantoor in Leiden.  Steeds meer huurders regelen hun zaken telefonisch of via internet. Daardoor ziet Portaal al enige jaren een sterke afname van het bezoek van de kantoren. Er zijn duidelijk herkenbare piek- en daluren in het bezoek van...

LEIDSE HUURDERS KRIJGEN GRATIS ENERGIEADVIES

LEIDEN, 6 oktober 2014 De Leidse corporaties Portaal en Ons Doel gaan hun huurders helpen hun energierekening aanzienlijk te verlagen. Dit doen zij samen met WoonEnergie, een initiatief van Aedes en meer dan 300 woningcorporaties.  Op 10 oktober a.s. tekenen alle betrokken partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Eind oktober krijgen alle huurders van Portaal en Ons Doel...

FEESTELIJKE START SKYLINE NEXT IN LEIDEN

Leiden, 9 september 2014 Op dinsdag 16 september a.s. vieren we, samen met toekomstige bewoners, de gemeente Leiden en ERA Contour, de aftrap van de eerste toren van Skyline Next: De Sterrenwacht. Ook gaat die dag het vervolg van Skyline Next in de verkoop: de torens De Poort en De Burcht. Skyline Next heeft in totaal...

INKOMENSAFHANKELIJKE HUURVERHOGING

5 mei 2014 Indien u een sociale huurwoning huurt dan heeft u dit jaar te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent kort gezegd dat uw huurverhoging wordt bepaald op basis van het inkomen van het huishouden. Het betreft dan het belastbaar inkomen van u en uw huisgenoten over 2012. De huurverhoging wordt bepaald aan de...