HBV advies voor inflatievolgende huurverhoging niet gehonoreerd door Portaal

HBV advies voor inflatievolgende huurverhoging niet gehonoreerd door Portaal

Logo HBV nieuwe kleuren

Ook dit jaar gaat Portaal de huren weer flink verhogen. En ook dit jaar gebruikt Portaal de inkomensafhankelijke huurverhoging weer maximaal. Volgens de geldende regelgeving is dit mogelijk. Maar waar de wetgever de maximale huurverhogingsmogelijkheden aangeeft is het Portaal die bepaald dat ze daar ook gebruik van maakt. Veel corporaties kiezen voor een inflatievolgende huurverhoging, ook voor de zogenaamde scheefwoners. Omdat Portaal de huurverhoging voor de groep huurders met een inkomen tot € 43.786,– ( de lage en middeninkomensgroep) niet maximaal doorvoert geeft zij deze groep een “korting” op de huurverhoging van 0,5%. Evengoed krijgt deze groep huurders dan nog een huurverhoging van 2% met een inkomen tot € 34.229 en 2,5% met een inkomen van € 34.229,– tot € 43.786,–.

HBV advies: inflatievolgend!

De HBV heeft uitgebreid beargumenteerd advies gegeven om de huurverhoging dit jaar te beperken tot een inflatievolgende huurverhoging voor alle huurders. De HBV vindt de voorgestelde huurverhogingen niet acceptabel. Uitgangspunt blijft bij Portaal nog steeds om zoveel mogelijk huurverhoging te vragen. De laatste twee jaren zijn de huren al met 8 tot 10,5% gestegen. In de voorgestelde huurverhoging van Portaal blijft betaalbaarheid de sluitpost. Voor de HBV vormt betaalbaarheid het uitgangspunt. Verdere huurstijgingen boven inflatie vindt de HBV absoluut niet meer verantwoord.

De HBV vindt dat lagere inkomens (meer) ontzien moeten worden, maar ook voor de hoge inkomens geldt dat met de voorgestelde huurverhogingen van 5% de grens van het betaalbare overschreden wordt. Veel van die hoogste inkomens zullen vlak boven die grens zitten en afhankelijk van hun persoonlijks omstandigheden is kopen of duurder huren helemaal geen optie;  bijvoorbeeld gezinnen met studerende kinderen of  bewoners met een leeftijd van 55+, situaties waarmee bij de voorgestelde huurverhoging op geen enkele wijze rekening wordt gehouden. Verhuizen of  kopen is daarbij soms nagenoeg onmogelijk. Verder zijn er voor die groepen vlak boven de hoogste inkomensgrens  nagenoeg geen betaalbare alternatieven beschikbaar. Daarbij komt dat die inkomensgroep ooit is binnengehaald om te voorkomen dat er eenzijdige wijken, buurten of complexen ontstaan. Een woning van deze inkomensgroep met een huur van € 600,– op 30 juni 2013 heeft op 1 juli 2015 een huur van € 697,79!!!! In 2 jaar tijd een verhoging van bijna € 100,– per maand!!!!!!!! Als het doel is om deze groep te laten verhuizen en dan de huur te harmoniseren dan is dat met behoud van deze groep onderhand al gerealiseerd. Wellicht al meer dan dat, hetgeen betekent dat bij leegkomst de huur verlaagd moet worden.

Alleen voor de lage inkomensgroep met een huur hoger dan € 618,24 is het advies overgenomen.

Deel dit bericht