Marktplaats voor burenhulp BUUV komt naar Leiden en Leiderdorp

Marktplaats voor burenhulp BUUV komt naar Leiden en Leiderdorp

Bron: BUUV
30 maart 2016

Vanaf 14 april is BUUV in Leiden en Leiderdorp. BUUV is een marktplaats voor burenhulp. Via op-roepjes op het prikbord van BUUV kunnen Leidenaren en/of Leiderdorpers elkaar ontmoeten, sa-men iets ondernemen of elkaar helpen. Voorbeelden daarvan zijn koken voor elkaar, iemand ge-zelschap houden, de hond uitlaten, een lift naar de dokter of hulp bieden bij werken in de tuin. Het prikbord is niet alleen op een website te vinden, maar ook fysiek in de wijk.

Wat is BUUV?
BUUV is een buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. BUUV is al op meerdere plaatsen actief, bijvoorbeeld in Haarlem, Zaandam en Amsterdam. BUUV heeft daar bewezen een goed instrument te zijn om eenvoudig vraag en aanbod van burenhulp bij el-kaar te brengen. Het gaat om eenvoudige diensten die je als bewoners voor elkaar kunt doen, zonder dat er direct iets tegenover staat. De berichten met vragen of aanbod van hulp kun je plaatsen op prikborden in de wijk en op internet. In de Tuinstadwijk, Pancras, Zeeheldenbuurt, Maredijk, Leiderdorp en Slaaghwijk gaat BUUV direct van start. Je kunt ook bellen met BUUV.

Samenwerking in BUUV
“Op verschillende plaatsen in Leiden en Leiderdorp ontstonden netwerken van burenhulp,” vertelt Feiko van Deuren van Libertas Leiden over de komst van BUUV, “dat was ook de gemeentes opge-vallen en samen bieden we nu met BUUV een plek waar buren elkaar kunnen vinden.”
Leden van bewonersorganisaties uit Leiden en Leiderdorp zijn met hulp van Libertas Leiden op zoek gegaan naar een platform dat het beste aansloot bij hun wensen. Dat werd BUUV vanwege de verbinding in wijken en vanaf januari wordt gewerkt aan de implementatie.
“Het blijkt overigens ook nu al een goed middel te zijn voor samenwerking tussen verschillende organisaties in de regio. Als je straks belt naar BUUV krijg je vrijwilligers van Radius aan de tele-foon en bij Pluspunt Leiderdorp komt een prikbord te staan,” aldus Van Deuren. “Ik verwacht dat BUUV over een tijdje laat zien hoe inwoners van Leiden en Leiderdorp elkaar kunnen vinden voor hulp, waarbij welzijns- en zorgorganisaties ondersteuning kunnen bieden op de momenten dat dat nodig is.”

Opening BUUV op 14 april
Op 14 april is om 12.30 uur de opening van BUUV in Dienstencentrum Zijloever, Lage Rijndijk 129 in Leiden. Het dienstencentrum ligt net over de grens van Leiderdorp. Daar zijn BUUV’en en wet-houders aanwezig die live de eerste matches zullen maken tussen buren die hulp vragen en hulp bieden. Meer informatie op www.buuv.nu.

Deel dit bericht