Woningcorporatie Portaal pleit voor huur naar inkomen

Woningcorporatie Portaal pleit voor huur naar inkomen

Bron: Portaal

1 mei 2017

 

Woningcorporaties, en dus ook Portaal, staan de komende jaren voor een grote uitdaging. In 2016 bepaalde de minister dat Portaal voluit kan blijven werken in vrijwel alle gemeenten waar zij nu werkzaam is. Portaal kreeg ontheffing. Met die gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt die moeten leiden tot voldoende betaalbare en duurzame woningen voor iedereen die daar recht op heeft.

 

Nieuwe woonvormen

Innoveren op alle vlakken is de manier waarop Portaal haar doelstellingen denkt te bereiken. Door nieuwe woonvormen (zoals Place2bU in Utrecht waar statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en studenten bij elkaar wonen zodat ze elkaar kunnen helpen). Door oudere flatgebouwen zeer energiezuinig te maken door het plaatsen van zonnepanelen, warmte terugwin-installaties en vergaande isolatie. Maar ook door steeds sneller in actie te komen bij huurachterstand en (het vermoeden van) schulden, samen met andere organisatie als Schuldhulpverlening en Maatschappelijk werk. Zo voorkomen we steeds vaker dat mensen zodanig in de schulden raken dat ze geen uitweg meer zien.

 

Huur naar inkomen

Portaal blijft een groot voorstander van huur naar inkomen. Wij pleiten daarvoor in politiek Den Haag. Een jaarlijkse inkomenstoets op basis waarvan de hoogte van de huur wordt vastgesteld. Daarmee betalen mensen nooit te veel, maar ook nooit te weinig huur en wordt betaalbaarheid van wonen gegarandeerd.

Ook blijft Portaal van mening dat woningcorporaties voor mensen met een middeninkomen zou moeten kunnen bouwen. Woningen van tussen de 700 en 900 euro per maand zijn onvoldoende interessant voor commerciële partijen. De bouw van deze woningen komt dan ook niet voldoende op gang waardoor voor mensen met een inkomen tussen de 30.000 en 45.000 euro er nauwelijks woningen zijn. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.

 

Jaarverslag nu online

Portaal publiceert haar jaarverslag over 2016. Het jaarverslag is te vinden op de website. In het bijbehorende digitale magazine staan interviews met huurders en medewerkers die inzicht geven in het werk van de corporatie en hoe huurders en gemeenten dat ervaren.

Het digitale magazine, het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 zijn te vinden op onze site.

Deel dit bericht