Huurders Portaal wijzen huurakkoord af

Huurders Portaal wijzen huurakkoord af

vhos

 

hestia

logo_klink

 

Logo HBV-80px

 

 

.

 

Huurders Portaal wijzen huurakkoord af

 

Onlangs hebben Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en de Woonbond, die de Nederlandse huurders vertegenwoordigt, een ‘sociaal huurakkoord’ gesloten. Hierin staan afspraken over de huurverhogingen in de komende jaren. De huurdersbelangenverenigingen van Portaal zijn geschrokken van de hoofdlijn van het akkoord: ook de komende jaren vinden huurverhogingen plaats, zelfs tot 2,5 % boven de inflatie, ook voor de laagste inkomens. De huurdersbelangen verenigingen wijzen het huurakkoord dan ook af.

 

Nood huurders is hoog

Steeds meer huurders kunnen de steeds hogere huren nauwelijks opbrengen. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn de huren van sociale huurwoningen met 19 tot 28 % gestegen. Dit terwijl de belangrijkste kosten voor corporaties (leningen en personeel) mede door de sterk gedaalde rentes en reorganisaties juist zijn gedaald. Veel huurders hebben de afgelopen jaren niet of nauwelijks loonsverhoging gekregen, en hebben daarom grote moeite de steeds hogere huren op te brengen.

De huurdersbelangenverenigingen vinden dat er een eind moet komen aan de huurverhogingen. Keer op keer wijzen wij de corporatie op het belang van betaalbare woningen. Een akkoord dat voorziet in huurverhogingen, zelfs tot 2,5 % boven de inflatie, kunnen we dan ook zeker niet steunen.

 

Verhuurdersheffing afschaffen

In het akkoord staat ook dat de verhuurdersheffing afgeschaft moet worden. Deze heffing heeft de afgelopen jaren voor steeds hogere huren gezorgd. De huurdersbelangenverenigingen  juichen het toe als deze heffing van jaarlijks 1,7 miljard euro wordt afgeschaft. Ze vinden het echter onbegrijpelijk dat een lastenverlichting van 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties zich niet vertaalt in lagere huren.

Corporaties moeten zorgen voor fatsoenlijke én betaalbare woningen voor de lagere inkomens en hebben daar hun mond van vol. De Woonbond wijst al jaren op te hoge huren. Het sociale huurakkoord dat nu ondertekend is, is daarmee niet te rijmen.

 

Oproep tot nieuw akkoord

De huurdersbelangenverenigingen van Portaal roepen Aedes en de Woonbond op om te komen met een echt sociaal huurakkoord. Een huurakkoord waar niet alleen de corporaties en hoogste inkomens van profiteren, maar juist ook de lagere inkomens.

Deel dit bericht