Onderzoek naar huurdersbetrokkenheid

Onderzoek naar huurdersbetrokkenheid

Bron: Woonbond

2 mei 2017

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 is er veel meer belangstelling voor de betrokkenheid van huurdersorganisaties bij woonbeleid. Voor huurdersorganisaties geldt sinds 2015 een gelijkwaardige positie bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente en de corporatie.

 

Met deze rechten komen ook plichten, namelijk zorgen voor deskundigheid en het betrekken van de achterban. Platform31 onderzocht hoe de invloed van huurders kan worden verbeterd. Hierover brachten zij recent het rapport “Huurders blijven(d) aan de knoppen” uit.

Betrek huurders op tijd

Het rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek in de praktijk, waaraan 8 corporaties en 8 huurdersorganisaties hebben deelgenomen. De resultaten van de pilots om de invloed van huurders te vergroten en verbeteren zijn positief. Zo blijkt dat het vroegtijdig betrekken van de huurdersorganisatie bij het maken van beleid een beter resultaat op te leveren dan hen pas op het laatst om advies te vragen.

Diverse achterban

Het is ook zinvol om te werken aan een diverse achterban, waardoor er meer jongeren, vrouwen en migranten betrokken worden bij beleid en beheer. Tijdelijke werkgroepen maken het makkelijker om meer huurders te betrekken, maar dat moet dan wel aansluiten op de bestaande huurdersorganisatie. Uiteindelijk moeten deze organisaties hierdoor versterkt worden, want zij zijn de blijvende kracht voor de huurdersbetrokkenheid.

Huurdersorganisatie staat centraal

Een belangrijke aanbeveling is dat de formele huurdersorganisatie centraal moet blijven staan. Hiervoor werken moet wel aantrekkelijk zijn. Dat gebeurt als huurders gelijk serieus worden genomen en niet alleen achteraf een advies mogen geven over het beleid. Het onderzoek laat zien dat het aantrekkelijk is om vanaf het begin samen het beleid te maken. Dat noemen de onderzoekers co-creatie en geeft betere resultaten dan alleen een advies geven.

 

Deel dit bericht