Gaat de Woonbond in hoger beroep tegen de Gluurverhoging?

Gaat de Woonbond in hoger beroep tegen de Gluurverhoging?

Datum 13 april 2018

Bron:Woonbond.

De Woonbond is een collectieve actie begonnen tegen de Staat. Het delen van inkomensgegevens met verhuurders door de Belastingdienst is volgens de Woonbond een onrechtmatige overheidsdaad, die in strijd is met de wettelijke geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Wij vroegen de civiele rechtbank in Den Haag namens alle gedupeerde huurders om een verklaring voor recht, dat de Belastingdienst aansprakelijk is voor de huurschade als gevolg van haar onrechtmatige handelen. Op 10 januari volgde een teleurstellend vonnis: onze vordering werd afgewezen zonder deugdelijke motivatie en (ten onrechte) doorverwezen naar de bestuursrechter.

Tegen deze uitspraak stelt de Woonbond ‘pro forma’ hoger beroep in bij het Gerechtshof Den Haag. Pro forma beroep betekent dat de inhoudelijke gronden later aangevoerd kunnen worden. Deze gronden zijn namelijk mede afhankelijk van een uitspraak bij de bestuursrechter Den Haag over de inkomensafhankelijke huurverhoging, die uiterlijk eind april wordt verwacht. Daaruit zal blijken hoe de bestuursrechter denkt over onze vordering. Afhankelijk van de uitspraak bij de bestuursrechter zal de Woonbond haar hoger beroep bij de civiele rechter nader motiveren.

Deel dit bericht