Portaal koopt 882 huurwoningen van Ymere in Leiden

Portaal koopt 882 huurwoningen van Ymere in Leiden

Bron: Portaal

19 december 2018

Woningcorporatie Portaal kocht deze maand een groot deel van het bezit van woningcorporatie Ymere in Leiden. Het gaat om 882 woningen, vrijwel allemaal sociale huurwoningen.

 In juli van dit jaar tekenden beide corporaties al de koopovereenkomst. De betrokken huurders, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden zijn daar toen uitgebreid over geïnformeerd. Nu zijn de woningen ook officieel in bezit van Portaal.

Geen gevolgen voor zittende huurders

De overname heeft geen consequenties voor de zittende huurders. Ze krijgen vanaf nu alleen te maken met een andere corporatie als huiseigenaar. Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over. De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen. Het dagelijks onderhoud, de reparatieverzoeken en verhuur had Ymere al aan Portaal uitbesteed.

Voldoende betaalbare en goede woningen

Voor Portaal is de koop van een deel van de Leidse Ymere-portefeuille een logische aanvulling. “Met deze aankoop nemen we onze verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden en continueren we de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare en goede (sociale) huurwoningen voor zittende en toekomstige huurders”, aldus bestuurder Dirk Jan van der Zeep van Portaal.

Met de verkoop van het grootste deel van haar bezit in Leiden kan Ymere zich nu concentreren op een aaneengesloten woningmarktgebied in de noordelijke randstad: de Metropoolregio Amsterdam. De overdracht is in lijn met de nieuwe Woningwet, die grenzen stelt aan het werkgebied van corporaties.

Lopende geldstromen

Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna € 95 miljoen. Het betreft in totaal 882 woningen, waarvan 31 vrije sector huurwoningen. In het aankoopbedrag is rekening gehouden met de nog verder in te vullen volkshuisvestelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van de woningen. Portaal financiert de koop uit lopende geldstromen.

Ovidiusstraat Leiden

Deel dit bericht