Stop verstrekking inkomensgegevens huurders

Stop verstrekking inkomensgegevens huurders

Bron: Woonbond.

11 februari 2016

De Woonbond eist dat minister Blok alle voorbereidingen staakt voor het verstrekken van inkomensgegevens van huurders. Wanneer de minister hieraan geen gehoor geeft, overweegt de Woonbond een kort geding aan te spannen. De Raad van State oordeelde vorige week dat de Belastingdienst de afgelopen drie jaar ten onrechte inkomensgegevens heeft gedeeld met verhuurders.

‘Zolang de wetswijziging niet door de Eerste Kamer is behandeld en goedgekeurd, mogen er geen inkomensgegevens worden verstrekt. En dus ook niet worden verzameld en klaargezet voor verzending, De portal waar verhuurders zich kunnen aanmelden voor informatie, moet dan ook dicht’, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Middeninkomens de klos

De Woonbond wijst erop dat veel middeninkomens met een inkomen boven € 34.000,- de afgelopen drie jaar enorme extra huurverhogingen hebben gekregen, terwijl de huur die zij betalen vaak al erg hoog is. Paping: ‘Het gaat om veel gevallen om huishoudens die al een forse huur betalen en niet genoeg verdienen om de hoge huurprijzen in de vrije sector te betalen.’ De Woonbond onderzoekt de juridische mogelijkheden voor huurders die de extra huurverhoging willen terugvorderen, nu blijkt dat deze extra inkomensafhankelijke huurverhoging op onrechtmatige basis is doorgevoerd.

Huurverhoging 2016

In 2016 wil Blok opnieuw een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Daarvoor moet de Eerste Kamer eerst een wetswijziging goedkeuren. De Woonbond vindt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar niet mag doorgaan.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Paping: ‘Het is verstandiger om dit jaar pas op de plaats te maken en na te denken over een systeem waarbij niet alle bescheiden middeninkomens die een forse huur betalen als scheefwoner worden aangemerkt.’ De Woonbond ziet de uitvoering hiervan liever bij de Belastingdienst liggen dan bij de verhuurder. Inkomenspolitiek bedrijven is een taak van de overheid, niet van verhuurders. Op deze manier hoeven er ook geen privacygevoelige inkomensgegevens worden gedeeld door de Belastingdienst en wordt het systeem van jaarlijkse huurverhogingen niet nodeloos ingewikkeld.

Deel dit bericht