Corporatiewoningen ‘van publieke voorziening tot sociaal vangnet’

Corporatiewoningen ‘van publieke voorziening tot sociaal vangnet’

Bron: Woonbond

13 december 2017

Corporatiewoningen zijn de afgelopen 25 jaar in snel tempo veranderd van een publieke voorziening tot een sociaal vangnet. Dat staat in het deze week verschenen rapport ‘De sociale staat van Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 

Het aandeel van de laagste inkomens onder corporatiehuurders verviervoudigde bijna in de afgelopen 25 jaar, van 12 tot 45 procent. Met name in de jaren negentig en de afgelopen jaren verliep dit proces snel. De laatste jaren hebben de strengere toewijzingsnormen (de Europese inkomensnorm en de recente regels voor passend toewijzen) hier een belangrijke rol gespeeld, omdat de middeninkomens niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Sociale problematiek flink toegenomen

Het SCP heeft becijferd dat ruim de helft van de huishoudens met een laag inkomen te maken heeft met een ‘voorziening in het sociale domein’ en een op de tien met ‘combinaties van jeugdzorg, Wmo en werkloosheid’. Daarom kan volgens het SCP worden verwacht dat de sociale problematiek in corporatiewoningen flink is toegenomen.

Geen woonmaatschappelijk werk meer

‘Het is aan de gemeenten om die problematiek op te vangen, aangezien de corporaties niet langer hun middelen mogen inzetten voor woonmaatschappelijk werk, al kunnen huismeesters nog wel een signalerende rol vervullen’, aldus het SCP.

Jongeren wonen krapper

Een andere opmerkelijke conclusie uit het SCP-rapport is dat jongeren en mensen met een niet-westerse afkomst de laatste 25 jaar krapper zijn gaan wonen. Volgens het SCP spelen de voorkeur voor de stad en wellicht ook de economische crisis een rol.

Deel dit bericht