HBV Leiden teleurgesteld in nieuwe huurverhoging Portaal

HBV Leiden teleurgesteld in nieuwe huurverhoging Portaal

Bron: HBV Leiden

29 april 2019

HBV Leiden teleurgesteld in nieuwe huurverhoging Portaal

De Huurdersbelangenvereniging Leiden (HBV Leiden) is teleurgesteld dat Portaal de huren dit jaar verder verhoogd. De huren stijgen tussen de 1,6 % en maar liefst 5,6 %. Dit is de zoveelste huurverhoging van Portaal. In 10 jaar tijd heeft Portaal slechts een keer voor de laagste inkomens afgezien van huurverhoging. De huren voor de hogere inkomens zijn zelfs non-stop gestegen, sinds 2013 met ruim 41 %.

Advies HBV Leiden volledig genegeerd

Elk jaar vraagt Portaal advies aan de HBV Leiden over, zoals Portaal het noemt, de huuraanpassing. Helaas heeft Portaal ook dit jaar het advies volledig genegeerd. Een van de belangrijkste punten is dat de HBV Leiden de financiële noodzaak aangetoond wil zien van de verdere huurverhogingen. Portaal wil hier geen openheid over geven. Ze zeggen dat zij de huren ook de komende jaren blijven verhogen met de inflatie en als er financiële noodzaak is met meer dan de inflatie.

Betaalbaarheid: andere corporaties maken het wel waar

Portaal heeft haar mond vol over betaalbaarheid. In haar nieuwe Verhaal van Portaal geven ze aan dat ruim 20 % van hun huurders risico op betalingsproblemen heeft en dat dit volgens Portaal schrikbarende cijfers zijn die Portaal ongerust maakt. Het is zeer betreurenswaardig dat ondanks deze ongerustheid de huren gewoon verder stijgen. Dit terwijl lang niet alle woningcorporaties er voor kiezen de huren verder te laten stijgen. In Alphen gaan de huren voor de meeste mensen met 0,8 % omhoog, in Katwijk blijven de huren zelfs voor alle 8.000 huurders van woningcorporatie Dunavie gelijk.

Huurders Portaal merken niks van Sociaal Huurakkoord

Eind vorig jaar hebben de woningcorporaties verenigd in de Aedes samen met de vertegenwoordigers van de huurders, de Woonbond, het Sociaal Huurakkoord afgesloten. Dit akkoord is er gekomen nadat de Woonbond eerder voor een stevige huurverlaging pleitte. In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken de huurverhogingen te matigen. Helaas merken de huurders van Portaal niks van dit Sociaal Huurakkoord: de huren stijgen dit jaar nog meer dan vorig jaar.De huren konden gemiddeld met inflatie plus 1 % worden verhoogd, in het akkoord is dit verlaagd tot gemiddeld inflatie.

Portaal werkt doorstroming tegen

De huren van corporatiewoningen verschillen nog steeds sterk. Voor exact dezelfde woning betaalt de ene huurder veel meer huur dan de andere huurder, ook als deze een even hoog inkomen hebben. Dit komt omdat de aanvangshuur van een woning bij Portaal in de loop der jaren veel hoger is geworden. Mensen die al heel lang huren betalen daardoor een veel lagere huur dan mensen die pas een paar jaar ergens wonen. Hierdoor gaan mensen die al jaren in een grote woning wonen veel meer huur betalen als ze kleiner willen gaan wonen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaar hier iets aan doen door de huren met verschillende percentages te verhogen. Huurders met een hele lage huur gaan wat meer betalen. Huurders die al veel betalen krijgen geen of een hele lage huurverhoging. Dit wordt de huursombenadering genoemd. Portaal weigert te kijken naar deze grote verschillen in huurprijzen en maakt deze verschillen elk jaar zelfs groter door de huren van alle woningen met een zelfde hoge percentage te vergroten. Bij een huur van 500 euro is een huurverhoging van 5,6 % 28 euro, bij een huur van 700 euro is dit 39 euro. Hierdoor wordt het zeer onaantrekkelijk om te verhuizen naar een andere woning en wordt de doorstroming actief tegengewerkt. Dit is extra vreemd omdat Portaal vorig jaar wel in een manifest aan de overheid vroeg om meer mogelijkheden om de doorstroming juist te bevorderen. Portaal heeft mogelijkheden maar weigert deze te gebruiken.

Lees meer over de huurverhoging 2019 in de komende editie van de HBVisie.

 

Deel dit bericht