Kamer stemt in met Wet Doorstroming Huurmarkt

Kamer stemt in met Wet Doorstroming Huurmarkt

Bron: Woonbond.

9 februari 2016

 

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met de ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’. De Woonbond is blij dat daarmee eindelijk een rem komt op enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren.  Tegelijkertijd is de wet op andere vlakken juist verslechtering voor huurders.  De Woonbond roept de Eerste Kamer op daar niet akkoord mee te gaan.

De Tweede Kamer is akkoord met het invoeren van de ‘huursombenadering’, een nieuw soort huurbeleid waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Vanaf 2017 mogen corporaties hun totale opbrengst uit verhuur (de huursom) laten stijgen met niet meer dan inflatie + 1%. De huurverhoging bij opnieuw te verhuren woningen en de inkomsten uit inkomensafhankelijke huurverhogingen vallen ook onder deze maximale stijging van de huursom. De begrenzing van de huursomstijging  verhindert dat corporaties aan alle huurders het maximumpercentage kunnen vragen dat wettelijk is toegestaan.  Het zorgt er ook voor dat nieuw aangeboden woningen goedkoper moeten worden.  Door het opnemen van deze ‘huursombenadering’ in de wet komt de Kamer voor een deel  tegemoet aan de inzet van het ‘Sociaal Huurakkoord’ dat de Woonbond sloot met verhuurderskoepel Aedes.

Eerste Kamer aan zet

Tegelijkertijd worden in de nieuwe wet verstrekkende voorstellen gedaan voor tijdelijke huurcontracten, en kunnen huurders van sociale huurwoningen bij commerciële aanbieders een forse huurverhoging krijgen. Daar is de Woonbond  fel op tegen. De Woonbond roept de Eerste Kamer op niet akkoord te gaan met deze onderdelen van het wetsvoorstel.

Meer huurverhoging bij commerciële verhuurders

Commerciële verhuurders mogen de huren met 2,5 % boven inflatie verhogen, zonder dat voor hen extra regels gelden.  Commerciële verhuurders krijgen dus meer ruimte om geld te verdienen, ten koste van de portemonnee van huurders. Terwijl deze huurders gemiddeld al 10% meer betalen voor een kwalitatief minder woning. Bovendien worden huurders met hetzelfde soort huurcontract (gereguleerd) nu op basis van een willekeurig onderscheid, anders behandeld. Gezien de stemverhouding in de Tweede Kamer kan dit onderwerp in de Eerste Kamer nog tot veel discussie leiden.

Woonzekerheid aangetast

Daarnaast kiest de Tweede Kamer voor de invoer van tijdelijke huurcontracten (contracten tot twee of tot vijf jaar). Dit is een ernstige aantasting van de wettelijke huurbescherming. Huurders kunnen zonder reden na een jaar weer op straat staan. Daarmee wordt de positie van huurders ten opzichte van verhuurders ondermijnt. Huurders die weten dat ze na een jaar weer op straat kunnen staan, zullen minder sterk in hun schoenen staan bij een te hoge huurprijs of onderhoudsproblemen.

Huurverhoging in 2016

In 2016 gelden de huidige inkomensafhankelijke percentages. Voor corporaties geldt wel dat  de huursom niet meer dan 0,4% boven inflatie mag stijgen. Of verhuurders daarnaast nog extra inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen, ligt aan de Eerste Kamer. De Raad van State oordeelde vorige week dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens mag verstrekken van verhuurders. Om dit voor de huurverhogingsronde in 2016 mogelijk te maken, moet de Eerste Kamer een wetswijziging aannemen, die haaks staat op de privacywetgeving.

Deel dit bericht