GELEKT UIT DE TROONREDE?

GELEKT UIT DE TROONREDE?

Bron: Portaal

8 september 2020

‘Het coronavirus, dat ons land nog steeds in zijn greep houdt, maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een eigen woonplek is.’

De inhoud van de Miljoenennota en de troonrede horen geheim te blijven tot de derde dinsdag in september. Maar in de aanloop naar Prinsjesdag komt er vaak al veel naar buiten. Het leek erop dat dit ook vandaag gebeurde. Het bleek echter niet te gaan om de troonrede, maar om de woonrede van Portaal. Hiermee vraagt deze corporatie aandacht voor de wooncrisis in Nederland.

Het gaat niet goed met wonen in Nederland

‘Iedereen verdient een woning waarin hij of zij lekker woont, die goed onderhouden is, in een fijne buurt. Een thuis, van waaruit je kunt werken, leren en leven. Waar je veilig bent. Niet voor niets is wonen in de Grondwet verankerd. Maar dan moet je wel een huis hébben’, aldus de corporatie in haar woonrede. Dirk Jan van der Zeep, bestuurder van Portaal: “Het gaat niet goed met wonen in Nederland. Het woningtekort is immens, wachttijden voor een woning zijn lang, huren dreigen onbetaalbaar te worden en buurten verslechteren. Terwijl het kabinet geen stappen zet om de wooncrisis in ons land aan te pakken. Sterker nog, de situatie verergert alleen maar.”

Onrechtvaardig

Met de woonrede wil Portaal een signaal afgeven aan Den Haag. “Woningcorporaties moeten niet alleen woningen bouwen en renoveren, maar hebben ook de taak om hun woningen te verduurzamen. Een enorme opgave!” benadrukt Van der Zeep. “Door de jaarlijks stijgende verhuurderheffing is daar geen geld voor.” Deze in eerste instantie tijdelijke – en nooit meer afgeschafte – belasting op sociale huurwoningen, kost woningcorporaties jaarlijks miljarden. “Geld dat onze huurders hebben opgebracht en rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Wij vinden het onrechtvaardig dat dankzij het huidige woonbeleid mensen met de laagste inkomens opdraaien voor de problemen op de woningmarkt.” De woonrede van Portaal eindigt dan ook met de oproep om de verhuurderheffing af te schaffen.

Een uitnodiging om samen te werken

Maar volgens Van der Zeep is het meer dan dat. “De woonrede is ook een uitnodiging om samen te werken en niet weg te kijken. Aan eenieder die een bijdrage kan en wil leveren. Zodat we weer trots kunnen zijn op hoe we wonen in Nederland hebben geregeld.”

Deel dit bericht