Instemmingsrechten HBV nog steeds van kracht in regio Leiden!

Instemmingsrechten HBV nog steeds van kracht in regio Leiden!

Bron: HBV Leiden

19-4-2021

In 2000 sloot de HBV Leiden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Portaal Leiden.

In die overeenkomst staat dat de HBV Leiden instemmingsrecht heeft op diverse onderwerpen.

De geschillencommissie heeft nu in een advies geoordeeld dat deze afspraken nog steeds van kracht zijn voor de regio Leiden van Portaal.

Bij het adviesverzoek van Portaal over de aanpassing van het huurbeleid bij mutatie deed de HBV Leiden een beroep op het instemmingsrecht uit de samenwerkingsovereenkomst uit 2000.
De HBV vond namelijk dat de adviesvraag van Portaal geen ruimte bood om wijzigingen voor te stellen.
De samenwerkingsovereenkomst stelt dat in zo’n geval een geschillencommissie moet worden ingesteld.
De HBV Leiden vroeg deze commissie meteen ook of de samenwerkingsovereenkomst uit 2000 nog volledig van kracht is.
Portaal stelde namelijk dat in 2012 een centraal afsprakenkader is overeengekomen met alle HBV’s en dat de Leidse instemmingsrechten niet meer zouden gelden.
De geschillencommissie bestond uit een hoogleraar van de Universiteit Leiden en een vooraanstaand jurist die ook voor Aedes, de vereniging van woningcorporaties, werkt.
Zij oordelen dat de samenwerkingsovereenkomst nog steeds geldt en dat de samenwerkingsovereenkomst alleen betrekking heeft op de regio Leiden.
Ook stelt de commissie dat juridisch gezien de samenwerkingsovereenkomst niet kan vervallen omdat Portaal zaken centraal wil regelen en dat Portaal onderwerpen niet eenzijdig ot centraal beleid kan verklaren en daarmee de bevoegdheden uit de decentrale samenwerkingsovereenkomsten uithollen.
Daarbij wijst de commissie er wel op dat de HBV haar instemmingsrechten niet mag misbruiken en redelijk en proportioneel moet inzetten.
Het bestuur van de HBV is blij dat er nu duidelijkheid is over de status van de samenwerkingsovereenkomst.

Deel dit bericht