Schaf de verhuurderheffing af

Schaf de verhuurderheffing af

Bron: Woonbond

9 juni 2016

De verhuurderheffing moet worden afgeschaft, stellen de Woonbond, Aedes (de vereniging van woningcorporaties), en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van een onderzoek van onderzoekscentrum COELO.

Binnenkort stuurt Blok zijn eigen evaluatie naar de Tweede Kamer. Daarom hebben Woonbond, VNG en Aedes ervoor gekozen zelf een onafhankelijke evaluatie door COELO te laten uitvoeren. Verhuurders betalen de verhuurderheffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Uit het onderzoek blijkt dat corporaties een groot deel van de heffing opvangen door huren te verhogen. De verhuurderheffing wordt zo een huurderheffing. Daarnaast leidt het tot minder aanbod van sociale huurwoningen.
‘Huurdersbelasting’
‘We hebben altijd gezegd dat de heffing in feite een onrechtvaardige huurdersbelasting is’, zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘COELO bevestigt dat: de heffing wordt voor een groot deel betaald uit huurverhogingen, vooral bij lagere inkomens. Zonder de heffing is er ruimte om de huren minder te verhogen en waar nodig te verlagen. Voor veel huurders is de huur inmiddels niet op te brengen.’
Meer vraag maar minder aanbod sociale huurwoningen
Volgens COELO ontmoedigt de verhuurderheffing verhuurders om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of om bestaande woningen te renoveren. Het is voordeliger om huren zo te verhogen dat woningen niet meer onder de heffing vallen, om sociale huurwoningen te verkopen aan bewoners en om vrijesectorwoningen te bouwen. Die worden immers niet belast. Dit blijkt ook te gebeuren. Het aandeel vrijesectorwoningen in bezit van corporaties is in de periode 2010-2014 meer dan verdubbeld. Het aandeel sociale huurwoningen daalde. En dit terwijl het aantal huishoudens dat op sociale huurwoningen is aangewezen juist steeg.
Brede steun oproep einde verhuurderheffing
Gemeenten, huurders en verhuurders willen dat de heffing van tafel gaat, maar staan daarin niet alleen. Andere maatschappelijke organisaties als de Federatie Opvang (externe link), LVGO (externe link), PCOB (externe link), Iederin (externe link), MKB Nederland (externe link) , VNO NCW (externe link) en Bouwend Nederland (externe link) spreken inmiddels hun steun uit aan de oproep van Woonbond, VNG en Aedes.

Deel dit bericht