Portaal gaat verder met de Zeeheldenbuurt

Portaal gaat verder met de Zeeheldenbuurt

Bron: Portaal

15 februari 2019

Na een lange periode van onderzoeken heeft Portaal de eerder gemaakte nieuwbouwplannen voor de Zeeheldenbuurt verder uitgewerkt. Met het plan zoals het er nu ligt, maken we de buurt af zonder concessies te doen aan het hoge kwaliteitsniveau en het beeldkwaliteitsplan.

De 22 beneden-bovenwoningen aan de Zijlsingel maken plaats voor 24 sociale huurappartementen en voor de 58 eengezinswoningen in de Evertsen-, Van Speyk- en Trompstraat realiseert Portaal 40 vrije sector huureengezinswoningen. Alle woningen zijn zeer energiezuinig en de eengezinswoningen krijgen warmtevoorziening via een warmtepomp.

 

Eindelijk van start!

Nog voor deze zomer gaat Portaal de woningen slopen. De woningen zijn tijdelijk verhuurd en de huren zijn inmiddels opgezegd. In het voorjaar gaat de aanvraag voor de omgevingsvergunning naar de gemeente Leiden. Die toetst dan het plan: past het binnen het bestemmingsplan en binnen het beeldkwaliteitsplan? Tijdens en na de sloop vindt er tevens een archeologisch onderzoek plaats in de grond. We zijn voorzichtig met een harde prognose, maar we verwachten bij een voorspoedige afhandeling in het najaar te kunnen starten met de bouw. De appartementen worden dan naar verwachting eind 2020 opgeleverd; de eengezinswoningen begin 2021. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

 

Zorgvuldige afwegingen voor een nieuwe koers

De planning van de sloop van de woningen lag in het voorjaar van 2018 met realisatie van de nieuwbouw in de zomer van 2019. Het beoogde bouwprogramma was voornamelijk sociale huur. Door veranderende wet- en regelgeving en stijgende bouwkosten moest Portaal dit plan herzien. Alle mogelijkheden werden zorgvuldig onderzocht, waarbij we geen afbreuk wilden doen aan de beoogde kwaliteit (beeldkwaliteit en duurzaamheid). Dit was geen eenvoudige opgave en bracht ook een hoop onzekerheid mee voor de bewoners van de Zeeheldenbuurt. Op basis van deze onderzoeken heeft Portaal als maatschappelijke organisatie een financieel verantwoorde afweging gemaakt waarbij het afmaken van de buurt met het beoogde kwaliteitsniveau (toekomstig bestendige woningen met een hoog duurzaamheidsniveau en passend binnen de beoogde beeldkwaliteit) prioriteit heeft. In deze afweging is besloten de nieuwe eengezinswoningen als vrije sector huurwoningen te realiseren.

Dit biedt ook mensen met een middeninkomen de mogelijkheid om ook in de Zeeheldenbuurt een woning te huren.

 

Toekomstige bewoners

De voorrangsregeling die geldt voor de toewijzing van de woningen, is een eerder gemaakte afspraak die Portaal maakte met de HBV Leiden en bewonerscommissie De Zeehelden. Deze afspraak is vastgelegd in het Sociaal Plan voor de Zeeheldenbuurt. Daarna gaat Portaal bewoners die een sociale huurwoning in Leiden achterlaten, voorrang geven bij de toewijzing van de vrije sector woningen. Hiermee stimuleren we de doorstroming en creëren we ruimte in de bestaande voorraad sociale huur voor woningzoekende.

 

Dinsdag 12 februari vond een inloopbijeenkomst plaats voor de bewoners voor wie de toegangsregeling geldt. Portaal lichtte hier de definitieve plannen toe. Ook konden bewoners hun interesse aangeven voor de nieuwbouw. Op 28 februari organiseert Portaal voor genodigden een wijklab. Dan wordt het voorontwerp voorgelegd en besproken. Op www.portaal.nl/zeeheldenbuurt is de voortgang van het project te volgen.

Deel dit bericht